Egyesület

Alma Mater Köln

Alma Mater Arad

Wieser Tibor Alap

Aradi Alma Mater Budapest


Alma Mater Köln e.V.


Az Aradon már sikerrel működő Alma Mater Alapítvány elnökének kezdeményezésére megalakult a Wieser Tibor Alap és az Alma Mater e.V. Köln (1991), majd évekkel később az Aradi Alma Mater Alapítvány Budapest (1999). Mindannyiunk célja az Aradról elszármazott "vén diákok" összetartása, akik támogatni óhajtják az Arad megyei kisebbségi oktatást. Az eddigiekben főleg Arad középiskolájának, a Csiky Gergely Iskolacsoportnak a felszerelésére (taneszközök, informatika-terem) és a bentlakás újjáépítésére áldoztunk, ami 2003 októberében átadásra került, eközben folyamatosan támogattunk vidéki, ill. szociálisan hátrányos helyzetű diákokat. Többek között sport- és tanulmányi versenyeket, kulturális rendezvényeket, közművelődést, könyv- és folyóirat-kiadást támogatunk. 1999-től kezdve beindítottuk a Keresztgyerek-Keresztszülő kapcsolatot, ami azóta is folyamatosan működik, és amit kiterjeszteni, bővíteni szeretnénk. A 2003. tanévtől a bentlakás kollégiummá való átalakítása érdekében alkalmaztunk egy pedagógust.

Természetesen, a külföldön működő három egyesület csakis az aradi Alma Mater Alapítvánnyal szoros együttműködésben dolgozhat, érhet el eredményeket, hiszen az aradiak azok, akik megvalósítják elképzeléseinket, célkitűzéseinket.

Az anyagi hozzájárulásunk tette lehetővé azt, hogy Aradon az Alma Mater Alapítvány kiadásában 18 könyv látott napvilágot, döntő többségük helytörténeti jellegű, úgyszintén rendszeresen támogatjuk a kéthavonta megjelenő "Szövétnek" kulturális szemlét. Az aradi Alapítványnak köszönhető, hogy kétévente sor kerül az aradi véndiák-találkozóra, amelyre a világ minden tájáról érkeznek volt diákok, hogy felkeressék egykori iskolájukat, és találkozhassanak tanáraikkal, osztálytársaikkal, egymással.

A jövőben is szeretnénk minden olyan kezdeményezést támogatni, ami a kultúra, az anyanyelv, a hagyományok fennmaradását szolgálják, és folytatni mindazt, amit elkezdtünk és hasznosnak bizonyult.

Szeretnénk anyagiakkal hozzájárulni ahhoz, hogy sikerüljön az Aradon működő testvérszervezetnek egy olyan magyar központot kialakítania a fiataloknak, ahol kulturális, szabadidős és szakmai összejövetelek szervezhetők.

Ezen célok megvalósításának érdekében kérjük mindenki támogatását. Nagyon reméljük, lesznek olyanok, akik céljainkat magukénak vallva, hajlandóak anyagi áldozathozatalra, és beiratkoznak Egyesületünkbe.

A Belépési Nyilatkozat letöltéséhez kattinson ide

Az Alma Mater Köln e.V. Alapszabálya (német nyelven) itt letölthetö

Amennyiben további kérdéseik vannak, állunk rendelkezésükre.

e-mail: alma-mater@web.devissza


Alma Mater Alapítvány Arad


Szervezetünk 1991-ben jött létre, elsősorban az Arad megyei magyar oktatás támogatására. Az aradi Alma Matert 9 tagú kuratórium és 3 tagú ügyvezető elnökségből álló Vezetőség irányítja. Mivel alapítványunk tevékenysége alapvetően az iskolákhoz kapcsolódik, Az Alma Mater Alapítvány fontosnak tartja az aradi magyar közösség tagjainak megszólítását, hiszen tőlük függ - többek között - az oktatás jövője is. Ezért jelentetjük meg kéthavonta a Szövétnek című aradi kulturális szemlét, mely egyebek mellett kapocs kíván lenni a helyben maradt, és az innen elszármazott aradiak között. Szerencsére nem vagyunk egyedül, testvér-szervezetünk működik Kölnben és Budapesten.


vissza
Wieser Tibor Alap


"Akinek a Teremtő többet adott, annak több a szolgálata"
(Dr. Dávid Ibolya)

A Wieser Tibor Alap célkitűzéseiben azonos az Alma Mater Alapítvánnyal, annak szerves része, 1996. március 28-án jött létre, az alapító szándékainak megfelelően. Kurátora 1996-1998-ban Réhon József volt. Élén 1999 óta háromtagú kuratórium áll: Réhon Margit, Hadnagy Éva, Ilona János. Az alapító támogatása 1991-1996 között is folyamatos volt.

Az alapító elsősorban Arad és környéke kulturális életét, valamint a magyar oktatás keretein belül az elitképzést támogatja.

A 90-es évek elején elgondolkoztató volt az aradi magyarság elszigeteltsége. Kiemelten fontos feladatot jelentett időszakos összejövetelek, írói estek szervezése.

A Wieser Tibor Alap az elsők között foglalkozott az aradi magyar könyvkiadás támogatásával, valamint a kulturális szemle, a Szövétnek megjelentetéséhez szükséges anyagi alap előteremtésével.

Az informatika terem létrejöttét sikernek könyveltük el, de a lippai szabadidőközpont "füstbement terv" maradt, a beruházott összeg azonban visszaszállt az AMAA-ra.

Jelentős pillanat volt az alapítvány autóbuszának megvásárlása. Ehhez a Wieser Tibor Alap 5 000 német márkával járult hozzá. Miután a Csiky Gergely Iskolaközpont 1999-ben visszaszerezte az egykori internátus épületét, a Wieser Tibor Alap az újjáépítés költségeihez is hozzájárult.

A WTA fő célkitűzése a mai napig az Alma Mater Alapítványon belül a magyar oktatás előbbre vitele.

Ezért évente 4 ösztöndíjat és 8 év végi jutalmat oszt ki a líceumi évfolyamok legjobbjainak.

Amióta a bentlakás működik, 2 tanuló költségeihez járul hozzá "keresztszülői" minőségben.

Állandó jelleggel támogatást nyújtott vidéki diákok utazási költségeihez. Tanulmányi-, szavaló-, sportversenyeket, diák-kirándulásokat, színházlátogatásokat, kezdeményez és támogat.

Hozzájárul a Kölcsey Egyesület diákszínjátszóinak és a Vox Juventutis énekkar eredményes működéséhez.

Vannak eredmények, ezek további munkára ösztönöznek. A cél elérése még távol van: kulturált ifjakból az aradi magyar közösség jövendő vezéregyéniségeit megformálni.vissza
Aradi Alma Mater Alapítvány Budapest


Alapítványunk 1998. december 1-jén alakult Budapesten Erdélyi Ildikó, a kölni alapítvány elnök asszonyának a kezdeményezésére és a Cégbíróság 1999. január 5-én jegyezte be az aradi és a kölni alapítványok mintájára a hasonló célokat kituűző budapesti székhelyű "Aradi Alma Mater Alapítványt".

Az alapítvány fő célja a magyar kultúra ápolása, megtartása Erdélyben. Ennek megvalósításáért az alapítvány közhasznú feladatokat lát el Erdélyben, az aradi és az Arad-környéki magyar fiatalok körében. Ilyen feladatok például a magyar iskolák tanulói számára elősegíteni az anyanyelvi oktatásban való részvételt, az anyanyelvi művelődés, szórakozás, szabadidős tevékenységek megszervezésének támogatása.

Az alapítvány pénzügyi hátterét az induló tőke, magánszemélyek egyéni adományai és a törvény biztosította  személyi jövedelem adók 1%-ának felajánlása biztosítja.

Az alapítvány döntést hozó szerve az öttagú kuratórium, amelynek élén a kuratórium elnöke áll.

Jelenleg a kuratórium több mint 120 támogatóval számol, és reményeink szerint még vannak Aradról elszármazott barátok, akik ezúton értesülhetnek alapítványunk tevékenységéről.

 Megalakulásunk óta szoros kapcsolatot építettünk ki az aradi alapítványon keresztül az aradi "Csíky Gergely Iskolaközponttal", ahova iskolába járnak az általunk is támogatott gyerekek.

 Ez évi harmadszori támogatásunkkal, ha kisebb mértékben is, de sikerült ösztöndíjjal kapcsolatos gondjaikban segítségükre lennünk.

 A jövőben is a mindenkori aradi székhelyű alapítvánnyal egyeztetve lehetőségeink szerint támogatni kívánjuk ezt a nemes ügyet.

 A Magyarországon adózó támogatóink számára közöljük alapítványunk adószámát:

18093528-1-41 amelyre 1%-os felajánlásokat várunk céljaink

finanszírozására, adományaikat pedig az általunk küldött csekken, vagy a számlánkat vezető HVB Hungary RT-nél vezetett

10900059-00000008-79690009 számlaszámra  küldhetik.


A kuratórium nevében
dr. Fitori Péter elnök


vissza

Copyright 2004 Alma Mater Köln e.V. | Impressum | Design by hranitzky.com