Rendezvények

Alma Mater Köln

Alma Mater Arad

Wieser Tibor Alap

Aradi Alma Mater Budapest


Alma Mater Köln e.V. - Eseménynaptára 2005


Beszámoló az Alma Mater Köln e.V. közgyűléséröl

A hagyománytól eltéröen idén elsö izben tartottuk meg évi megbeszélö ülésünket Aradon okt.2.-án, az AM rendezvények keretén belül. Dacára annak, hogy idöben értesítettünk Mindenkit és kértünk visszajelzést aug. közepéig, nagyon kevesen reagáltak rá és sajnálatos módon kevesen is vettek részt a találkozón, a gyülésen. Jövö évi kuratóriumi ülésünkön Kölnben, majd megbeszéljük , hogyan tudnánk jobban mozgosítani külföldön élö tagjainkat, barátainkat, hogy 2007-ben nagyobb létszámmal jelenjünk meg Aradon. Nagyon sajnáljuk, hogy külömbözö okok miatt, sokan lemaradtak az érdekes rendezvényröl, ahol Dr. Pálfi Sándor és Hadnagy Éva vetitéses beszámolót tartottak az AM-Arad és a WT-alap évi eseményeiröl, rendezvényeiröl. Soha nem vehettünk eddig részt ilyen élethüen a diákok, az iskola, az internátus mindennapi életében, mint most. A beszámolók befejeztével tudatosodott igazán bennünk, hogy milyen remekül, sokoldalúan használják fel a segélyeket, és milyen áldásos a kuratóriumok együttmüködése.

Sajnos Nektek, csak az események száraz felsorolását tudjuk nyújtani, képek nélkül.
- Kollégiumot a bentlakásból program segélyezése céljából, a pedagógus fizetését harmadik tanévben, sikerült az AM e.V. bevételéböl biztosítani.
- A vállalt keresztgyerekek további támogatása, az év végi jutalmak, Erdélyi díj kiosztása zavartalanul folytatódik tovább.
- "Egyebek":Internátusi ösztöndíjak, Intrijó(az intrisek saját lapja), tánccsoport, a Budapesti-i AM egyesület támogatását élvezi, a drogprogram költségeit az Arad-i Tanács ajánlotta fel.
- Az aradi A-M tevékenysége során elöször került megrendezésre, a VII-VIII ostályosok részére a Márki Sándor hagyományőrző verseny, a megadott tematika és biztosított bibliográfia alapján. 15 általános iskola közül 11 nevezett be 12 (4 fős) csapattal, egy-egy dolgozattal. A versenyt, melyet a Jelen-házban rendeztek, egy aradi séta és elökészítö elöadások, elözték meg. Ezt a versenyt kétévenként szeretnék meghirdetni. Az eredményhírdetés során, minden résztvevö könyvet kapott, és ígéretet egy jutalomkirándulásra a megyében. A könyvjutalom nem akármilyen volt, hanem mindenki azt a könyvet kapta, melyben a versenyre készült dolgozatok voltak, igy a sajátja ist. A kirándulás sem volt akármilyen, mert nagylelkü adományozónk Pop házaspár jóvoltából, Ópusztaszerre vezetett, minden résztvevö diák, és elökészítöje részére, ahol különbözö programokon vehettek részt.
- A kicsinyek I - IV osztályosok részére, a Bács-Kiskun megyei Kisiskolák Közművelődési -Egyesülete kezdeményezésére, kis matematikus, kis nyelvész versenyt hirdettek meg. Az AM vezetösége jóvoltából, elsö ízben Arad megye összes elemi iskolájában, meghirdették a benevezés lehetöségét. A megyéből 18 iskola 120 diákja nevezett be, legtöbben a Csikyből. A legjobbakat, tanitóikkal együtt Lakitelekre hívtak meg, és mindenki az Erdélyi jutalomkiránduláson vehetett részt Aradon. Muzeum látogatás, játszótér, fagylaltozás, Szabadság- szobor megnézése, ebéd az internátusban, játékverseny az udvaron, és végezetül az iskola megismerése, kémiai kísérletek és informatikai játékok bemutatója., volt a program.
- Az AM közbenjárásával került sor a pedagógusok regionális továbbképzőjén és a Klebelsberg Nyári Szabadegyetemen való részvételre. - Társadalmi-kulturális tevékenység a Szövétnek, Naptár és könyvek kiadása, jótékonysági koncert, a budapesti közgyülésen való részvétel, elöadások.

Most pedig a WTA. tevékenységéröl, szeretnék egy felsorolást írni.
-4. diák kap szociális ösztöndíjat , 2 keresztgyerek , 4 évfolyam elsö és 4 tanuló, jó tanulmányi eredményért élvez támogatást.
- Szórványoktatás támogatása: - évkezdési tanszersegélyt kap 2 vidéki iskola, édesség és ruhacsomagot 4 vidéki iskola, szíházlátogatás támogatást 1 iskola kapott.
- Támogatott rendezvények: bentlakási Mikulás-est, 4 szavalóverseny és magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny.
- Wieser Kupa atlétikaverseny, minden évben ismétlödö rendezvény, egyre több csapat részvételével, ami már hagyománnyá vált, egyre nagyobb elismeréssel. A résztvevő csapatok: Gazdasági Líceum Arad, "Elena Ghiba Birta" Főgimnázium" ,A.M. Guttenbrun" Arad, " Moise Nicoar" Főgimnázium, Dugonics András Piarista Gimnázium, Szeged, Németh László Kollégium, Békéscsaba, Csiky Gergely Iskolacsoport, Arad ( akik idén elsö ízben elnyerték a vándorkupát) Tanulmányi tábort a, Kölcsey Színpad élvezhetett. Évvégi jutalomkirándulás Magyarországra vezetett idén is, gazdag kulturális és szórakoztató programmal. Könyvkiadványok, Szövétnek, Naptár élvezett idén is támogatást.

Úgy érzem, amint ezekröl az aktivitásokról beszámoltunk, hogy nem éltünk hiába!!!!

Jövöbeli terveink:

-Nagy örömünkre szolgál, hogy folyamatban van egy remek ötlet megvalósítása. Kövér Andrea, ot fáradságot és költséget nem kímélve, a Választó-utcai óvoda kicsi udvarára egy gyermekjátszó, házikót ház vett, amin akár 15 gyerek egyszerre mászhat, játszhat, sportolhat. A felállítása folyamatban van.

- Továbbá, mindent ami eddig jónak bizonyult, folytatni szeretnénk.

- A szorványoktatás támogatására kellene nagyobb súlyt fektetni, hogy legyen meg a lehetöség lesz falvakon is, az anyanyelvi oktatásra, abban a reményben, hogy lesz még rá igény, és, hogy a mi iskolánk, Arad-megye egyetlen liceuma még nagyon sokáig fennmaradhasson.

Vég Végezetül,de nem utolsó sorban szeretném megköszönni
Mindenkinek, önzetlen, áldozatkész sz, s segítségét, függetlenül attól, hogy anyagi, fizikai vagy erkölcsi jellegü volt. Szeretnék, az Alma Mater Kuratóriuma és magam nevében, Mindnyájatoknak békés, kellemes Karácsonyi Ünnepeket, sikerekben gazdag Új esztendöt kívánni, szeretettel

Erdélyi Ildikó

A következö Szövétnek küldemény, decemberi és februári szám, a jövö év február végén esedékes.
A közgyülés a beszámolót egyhanguan elfogadta. A 2005-ös adóbevallás eredménye, hogy a Finanzamt, további három évre engedélyezte müködésünket

(fényképek a -Fotóalbum- oldalon)
Alma Mater Alapítvány Arad - Eseménynaptára 2006


Alma Mater Alapítvány Beszámoló a 2004-2005-ös tanévben kifejtett tevékenységről (részletek)Legfontosabb célunk továbbra is Arad egyetlen magyar középiskolájának támogatása. Ezen belül is pénzügyileg és hatásában legfontosabb programunk a kollégiumot a bentlakásból volt. Ez az iskola vezetőségével kötött megállapodás alapján folyik, a kollégiumi munka vezetője mindkét részről Hadnagy Éva tanárnő, ügyvezető elnökünk.
Tavaly először sikerült a középiskolában magyarországi szakemberekkel egy drog-prevenciós programot szervezni. Az Arad Városi Tanács által megítélt összeg birtokában sikerült kapcsolatot teremtenünk dr. Szilágyi Mária hódmezővásárhelyi iskolaorvossal, aki sok hasonló programot levezetett már.
A 2004-2005-ös tanévben igyekeztünk az általános iskolásoknak is programokat biztosítani. Legfontosabb V-VIII. osztályosoknak szánt rendezvényünk a Márki Sándor hagyományőrző verseny volt. Erre a helyi hagyományokhoz vagy a helytörténethez kapcsolódó dolgozattal lehetett benevezni ? örömünkre a megye 15 általános iskolája közül 11 ezt meg is tette, összesen 12 (4 fős) csapattal.
Szintén általános iskolásoknak, közülük is az elemistáknak szólt másik felhívásunk, mely lehetőséget nyújtott nekik arra, hogy részt vehessenek a Bács-Kiskun megyei Kisiskolák Közművelődési Egyesülete által szervezett Kis matematikus és Kis nyelvész versenyeken.
Az alapítvány az aradi magyarságot érintő tevékenységet is igyekszik folytatni, abból a meggondolásból, hogy ha a szülőkben-nagyszülőkben nem ébresztjük fel, ill. ápoljuk a hovatartozás tudatát, iskoláink el fognak néptelenedni. Ilyen meggondolásból adunk a ki a Szövétnek mellett könyveket is. A tárgyalt időszakban a keretek szűkülése miatt sajnos csak Ujj János Aradi irodalmi lapok című összefoglalását sikerült megjelentetnünk a Márki-versenynél már említett köteten kívül.
Vendégünk volt Gutai István paksi író és kis társasága, akik történelmi tárgyú drámából adtak elő részleteket.
Elfogadta meghívásunkat Lezsák Sándor lakiteleki tanár, költő, közösségszervező is, aki a kisiskolák fontosságáról, az oktatás céljairól tartott érdekes előadást.
Természetesen igyekszünk eleget tenni meghívásoknak is, ezek között kedves kötelességünknek érezzük részt venni a budapesti testvérszervezet közgyűlésén, melyet hagyományosan tavasszal tartanak.

A kuratórium nevében
dr. Pálfi Sándor elnök

Szövétnek-beszámoló
a 2004. október-2005. decemberi időszakra

A korábbi évek gyakorlatához híven az említett időszakban is kéthavi rendszerességgel, 450-500 példányszámban jelent meg az Alma Mater Alapítvány, Arad kiadásában a Szövétnek - aradi kulturális szemle. 2005. február-áprilisra, a tavalyi húsvét korai dátuma miatt összevont lapszámot szerkesztettünk, de a visszajelzések szerint ez a döntés nem aratott osztatlan sikert az olvasók körében.

A tavalyi beszámolóban említett időszakhoz képest ezúttal némileg csökkent a belföldi szerzők száma (39), s némileg növekedett a külföldieké (13). Utóbbiak között 11 magyarországi, 1 németországi és 1 ausztráliai szerepel. Foglalkozásukat tekintve munkatársaink között szép számmal akad pedagógus, egyetemi tanár, kutató fizikus, költő, író, hivatásos újságíró, aktív, illetve nyugdíjas mérnök, orvos, római katolikus, illetve református lelkész, képzőművész, közgazdász, fényképész és diák. Mindnyájuk közös vonása, hogy fillérnyi térítés, honorárium nélkül bocsátják lapunk számára írásaikat, s megelégszenek a tiszteletpéldány által kifejezett köszönettel. Rajtuk kívül Ady Endre, József Attila, Lázár Ervin és mások nevével is találkozhattak olvasóink a lap hasábjain.

Továbbra is az aradi, Arad megyei kulturális rendezvényekről szóló beszámolók, jegyzetek, riportok, interjúk képezték a Szövétnekben megjelenő cikkek zömét, de helyet kaptak a tágabb kitekintésre alkalmat adó irodalmi, művészeti és tudományos eseményekről, évfordulókról szóló írások is (például a Balassi-emlékév, József Attila-emlékév, a Fizika Nemzetközi Éve stb. kapcsán). Közöltük dr. Zakar Péter főiskolai történelemtanár, illetve Toró Tibor atomfizikus aradi előadásának anyagát, halálának 20. évfordulóján megemlékeztünk Ficzay Dénesről, beszámoltunk Böjte Csaba ferences szerzetes tavalyi aradi útjáról, a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny Aradon megszervezett országos szakaszáról, a Wieser Kupa atlétikai verseny 2005-ös eseményeiről, illetve a VIII. Alma Mater Véndiák-találkozó rendezvényeiről. Némileg rendhagyó hangvételű történelmi sorozatot közöltünk a kerek évfordulók kapcsán Bocskai Istvánról, Dózsa Györgyről és másokról, de nem feledkeztünk el a "kemény" lej bevezetésének közgazdasági elemzéséről sem, valamint hosszabb interjúra bírtuk az utóbbi évek egyik legsikeresebb romániai magyar színésznőjét, az aradi származású Kézdi Imolát. S egy igazi kuriózum: a Szövétnekben jelenhetett meg első ízben a pécskai származású Klebelsberg Kuno egyetlen hangfelvételének szövege. Képzőművészek munkáinak reprodukciói, archív aradi fényképek, illetve más témájú igényes fotók díszítették a színes fedőlapokat.

A Műemlékek Arad megyében című 2005-ös színes Szövétnek-falinaptár derekasan állta a versenyt a sok-sok helyi és anyaországi naptár mezőnyében, de - talán az egyre csökkenő vásárlóerő miatt is - szép számmal maradt belőle az archívum számára is... Még az ősz folyamán elkészült az idei, 2006-os falinaptár is, amely az alapítvány képzőművészeti gyűjteményéből mutat be igényes válogatást.

A 2004-2005-ös iskolai év végén érdemoklevéllel és egy Szövétnek-csomaggal jutalmaztuk Barta Róbert kilencedik osztályos tanulót a magyar tantárgyverseny országos szakaszán elért eredményéért, illetve Vincze Róbert tizenegyedikes tanulót a lapunkba írt cikkeiért.2005. október 1-jén, a VIII. Alma Mater Véndiák-találkozó utolsó napján Szövétnek-délutánon láttuk vendégül mindazokat, akik most is, nálunk is aktuálisnak érzik az erkölcsi nevelés kérdését. A belvárosi református templom imatermében mintegy 45 érdeklődő hallgatta meg Ft. Szilvágyi Zsolt egyházmegyei ifjúsági lelkész és Baracsi Levente-Zoltán arad-belvárosi református lelkipásztor vitaindítóját, majd sokan közülük aktívan bekapcsolódtak a téma nevelési-közéleti-családi vonatkozásait is érintő vitába.

Pályázatok tekintetében szerényebb évet zártunk, mint tavalyelőtt. 2004-ben a Communitas Alapítvány támogatása mellett az Illyés Közalapítványtól is sikerült anyagi segítséget szerezni egy új lézernyomtató vásárlásához.2005-ben a nyomdai költségek támogatására, illetve a fotótechnikai eszköztárunkat felfrissítő digitális fényképezőgép vásárlásához nyújtottunk be érvényes pályázatot, ezt azonban kerethiányra hivatkozva visszautasították, maradt tehát a Communitas Alapítvány változatlan összegű támogatása. (A közgyűlés után egy héttel örömmel értesültünk arról, hogy az Illyés Közalapítvány mégis pozitívan bírálta el a Szövétnek nyomdai költségeinek támogatására benyújtott pályázatunkat. - Szerk. megj.) Pozitív válasz nélkül maradt az Arad Megyei Tanács Kulturális Központjához benyújtott és elfogadott pályázatunk, mely szintén a nyomdai költségek támogatására vonatkozott.

A költségek fedezésére maradt tehát a Szövétnek "takarékon" tartott vásárlási ára, valamint támogatóink nagylelkű adománya. Erdélyi Ildikó, a kölni Alma Mater e.V. elnöke, dr. Wieser Györgyi, a Wieser Tibor Alap létrehozója, Schmidt Iser Mária, a Rácz házaspár, Kolozsvári Gulyás Györgyi, Győrffy György és sokan mások biztosították a tárgyalt időszakban is az önzetlen, rendszeres és célirányos anyagi segítséget a lap megjelentetéséhez. Köszönjük nekik!

A támogatások felhasználása, tehát a nyomtatási összegek kifizetése s az egyéb költségek kezelése részletesen nyomon követhető az alapítvány könyvelésében.

Köszönjük a rovatszerkesztők, a szedő és a korrektor munkáját, valamint a nyomda sikeres közreműködését a tipográfiailag is tetszetős lapfelület létrehozásában.

Köszönjük bel- és külföldi olvasóink, munkatársaink visszajelzéseit, bátorításait, vagy a hibákra figyelmeztető megjegyzéseit. Örültünk a Nyugati Jelenben lapunkról közzétett beharangozó cikkeknek, akárcsak más kiadványokban - például Sarusi Mihály Arad, Arad című írásában (Alföldi képek. Barbaricum Könyvműhely, Karcag, 2005) - közölt értékeléseknek.

Ami viszont feltétlen kudarcnak tekinthető: még mindig nem sikerült megszerkeszteni és a világhálón elérhetővé tenni a Szövétnek honlapját. Megfelelő szakmai előkészítés mellett a kellő idő és energia szükséges "csupán" e terv sikeres véghezviteléhez.

Továbbra is kapocs szerettünk volna maradni az aradiak és a külföldön élő egykori aradiak között. Hogy próbálkozásunk nem volt hiábavaló, azt bizonyítja a magyarországi előfizetők növekvő száma. Helyi viszonylatban ugyancsak pozitívumként értékelhető, hogy hosszabb idő után tavaly decembertől ismét igény mutatkozik a Szövétnek iránt borosjenői és borossebesi olvasók részéről. 4 nagyváradi és 1 temesvári előfizetési kérés is érkezett a szerkesztőség internetes postacímére.Továbbra is vallottuk a 2001. január 19-i bővített szerkesztőségi gyűlésen megfogalmazott gondolatokat: "A Szövétnek kordokumentum is: olyan visszaemlékezéseket, véleményeket, történeteket rögzít, amelyek emberi léptékűvé teszik a jelen és a közelmúlt (sokszor nem is eléggé ismert) eseményeit. Nem titkoljuk azt a célkitűzésünket, hogy az aradi magyar anyanyelvű olvasó (pozitív értelemben vett) lokálpatriotizmusának kiépítését, elmélyítését is el szeretnénk érni. Aki nem ismeri és nem szereti szülőhelyét, az csak idegen lehet környezetében."

1997. december 31-én jelent meg a lap első példánya, 2001 decemberében a 25., idén februárban pedig napvilágot lát az 50. lapszám, mely egyben a tizedik évfolyam nyitányát is jelenti. Őszinte reményünk - továbbra is -, hogy nemcsak az életkor tekintetében vehetjük fel a versenyt a korábbi hírneves aradi lapelődökkel.

Ilona János
szerkesztő

Az Alma Mater közgyülés és a Szövétnek-beszámolója nagyobb terjedelemben itt olvashato és letölthetö

Beszámolok_2006

--------------------------------------------------------


Wieser Tibor Alap-Eseménynaptára 2006


Beszámoló a Wieser Tibor Alap 2005-ős közgyűléséröl
Visszatekintés a 2004-2005-ös tanévre

Legnagyobb hangsúlyt tavaly is a diákok támogatására helyeztük. Minden évfolyam egy-egy olyan diákja kapott ösztöndíjat, aki kilences fölötti tanulmányi átlaggal rendelkezett, ugyanakkor szociális helyzete is indokolta a segítséget. Az immár három, illetve hat éve keresztszülői támogatásban részesülő középiskolai tanuló és egyetemi hallgató továbbra is élvezte dr Wieser Györgyi támogatását. Év végén minden évfolyamelsőt és négy, kimagasló tanulmányi eredményt elért tanulót jutalmaztunk. A szórványoktatás támogatására is lehetőségünk nyílt. Évkezdési tanszercsomagokkal segítettük a kisperegi és angyalkúti tanulókat, édesség-és ruhacsomagokkal pedig több kisiskola diákjainak szereztünk örömet. Maradandó élményt, jó szórakozást nyújtott a kisperegi diákoknak az a színházi előadás is, amelynek útiköltségét az Alap fedezte. Ha diákjaink valahol magyarul mondtak verset, igyekeztünk jelen lenni, jutalmazni. A Tóth Árpád, valamint az Arad, a "magyar Golgota" szavalóverseny Wieser-különdíjasai szép magyar kiejtésükért, a Mikes Kelemen Magyar Nyelv és Irodalom Tantárgyverseny országos szakaszának aradi díjazottja pedig a legeredetibb műelemzésért kapta az alap könyvjutalmát és érdemoklevelét. Továbbra is támogattuk az immár hagyományossá vált bentlakási mikulásestet, ahol a bentlakók rövid műsorral köszönték meg az ajándékokat. A Wieser Tibor Kupa atlétikaversenyen ebben az évben a házigazda iskola mellett négy aradi és két magyarországi csapat mérte össze felkészültségét. Az igazi meglepetést és örömet a végeredmény jelentette, hiszen a vándorserleg egy évre a győztes csapat, a csikysek tulajdonába került. Köszönjük valamennyi támogatónak és közreműködőnek a segítségét. Ebben az évben is támogattuk a Kölcsey Színpad diákjainak táborozását és azt is sikerült elérnünk, hogy a csikys diákok népes csapata eljusson a magyar fővárosba és Dél-Magyarország néhány nevezetes helyére. Dr. Horváth László, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum igazgatója lelkes segítőivel a Pécs-Székesfehérvár-Tihany-Balatonfüred útvonalon kalauzolta vendégeit, de jutott idő a Paksi Atomerőmű meglátogatására is. Budapesten pedig a vár, a Szépművészeti Múzeum, a Művészetek Palotája s egy állatkerti séta hozta lázba az érdeklődő diákokat. A Szövétnek változatlan formában élvezte a Wieser Tibor Alap támogatását, az Alma Mater-naptárak kiadása is segítségünkkel válhatott hagyománnyá. Változás történt a Wieser Tibor Alap kuratóriumában. Réhon Margit tanárnőt Ujj Ágnes kolléganőnk váltja fel. Köszönjük az eddigi együttműködést. Az új felállásban is szeretnénk a többség megelégedését kiváltó munkát végezni.

A Wieser Tibor Alap kuratóriuma

Hadnagy Éva

Ilona János

Réhon Margit


Aradi Alma Mater Budapest - Eseménynaptára 2006


A budapesti székhelyű ARADI ALMA MATER Alapítvány 2005. éves beszámolója

Kedves barátaink, meghívottak és vendégeink,
szeretettel köszöntök minden résztvevőt és érdeklődőt a budapesti székhelyű ARADI ALMA MATER Alapítvány kuratóriuma és a magam nevében a Magyarországon élő és Aradról elszármazott barátok negyedik budapesti találkozója alkalmából., amelyet a tavalyihoz hasonlóan az alapítvány kuratóriuma kezdeményezett és szervezett meg azért, hogy találkozzon támogatóival és beszámoljon éves tevékenységéről. Külön köszöntjük és köszönjük az aradi és kölni székhelyű, azonos nevű alapítványok kuratóriumai képviselőinek, hogy megtisztelnek jelenlétükkel, lehetőséget adva személyes kapcsolataink szorosabbá tételéhez a közös cél megvalósítása érdekében.
Mai találkozónk célkitűzései:
1. A budapesti alapítvány éves tevékenységének áttekintése
2. Hozzászólások
3. Szervezési kérdések
Mint tudjuk mindnyájan, alapítványunk fő célja a magyar kultúra és hagyományok ápolása, megtartása Erdélyben. Ennek megvalósításáért az alapítvány közhasznú feladatokat lát el Erdélyben , az aradi és az Arad-környéki magyar fiatalok körében. Ilyen feladatok például a magyar iskolák számára elősegíteni az anyanyelvi oktatásban való részvételt, az anyanyelvi művelődés, szórakozás, szabadidős tevékenységek megszervezésének támogatása. Alapítványunk anyagi és erkölcsi támogatása ennek a nemes célnak a megvalósulására összpontosít.
Megalakulásunk óta szoros kapcsolatban vagyunk az aradi alapítvány mindenkori kuratóriumával és a Csíki Gergely Iskolaközponttal, ahova a támogatott gyerekek iskolába járnak és az iskolaközpont diákotthonában laknak Így nyílott lehetőség arra, hogy konkrét segítséget nyújthattunk ebben az iskolai évben is 10 diák tanulmányi és szociális gondjainak enyhítésében ösztöndíjuk biztosítása révén. Támogattunk kulturális rendezvényeket, mint a Márki Sándor hagyományőrző verseny, amelynek dolgozatai az általunk is finanszírozott könyvben megjelentek, kollégiumi tevékenységeket: Mikulás-est, gólyabál, stb., segíthettünk könyvkiadással kapcsolatos gondokban: Ujj János: Aradi irodalmi lapok című munkájának kiadásában, vagy az Intrijó című bentlakási újság nyomdaköltségeinek fedezésében. Külön öröm számunkra, hogy egy nagylelkű támogatónk jóvoltából folytatódott a tavaly beindult, népi hagyományok ápolását célzó néptánc oktatás, amelyet a két nyertes pályázó végez diáktársai körében, nyilvános szerepléseken fellépnek és ezáltal új színt visznek a diákotthon életébe.
Évről évre megkapjuk az aradi és kölni alapítványok beszámolóit, lehetőségünk van az aradi fiatalok iskoláztatási, művelődési gondjainak megismerésére és szerény hozzájárulásunkkal igyekszünk támogatást nyújtani a nehézségek elhárításában. A támogatás mértékét és feltételeit személyekre lebontva az aradi alapítvány kuratóriuma állapítja meg és pályáztatással teszi elérhetővé, valamint dönt arról, hogy a rászorultság és a tanulmányi eredményesség legyenek a döntő kritériumok az ösztöndíjak odaítélésében. A támogatásra szánt összeg és a támogatandó célkitűzések elfogadása az APEH által számunkra átutalt, adó-1%-ból származó bevétel ismeretében lehetett az aradi kuratóriummal történt egyeztetés alapján 2005. október-november havában, amikor kuratóriumi összejövetelünkön megbeszéljük és meghatározzuk a támogatott tevékenységeket.
Itt említjük meg és külön köszönet németországi barátainknak az internetes honlap létrehozásáért, www.almamater.mynetcologne.de címmel , amelyen a budapesti alapítvány híreiről is tájékozódhatnak az érdeklődők.
A jövőben is lehetőségeinkhez mérten támogatni kívánunk minden kezdeményezést, amely elősegíti a kitűzött, és az alapító okiratban megfogalmazott célok elérését.

Végül néhány megjegyzés a kapcsolattartás módjáról és pénzügyi helyzetünkről. Jelenleg a kuratóriumi nyilvántartás 133 személyt jegyez, az effektív támogatók száma minden bizonnyal kevesebb, éppen ezért lenne szükséges a célkitűzéseink jobb népszerűsítése a támogatók számának növelése érdekében. Ilyen gondolatok hoznak össze minket ez alkalomból is.
A 130, körlevélben megszólított személy közül 35 válaszolt és jelezte szándékát. Szeretnénk ha a megszólítottak nagyobb mértékben kapcsolódnának be az alapítvány tevékenységébe. Minden évben az 1%-os adó felajánlásokból származó teljes bevételt átutaljuk Aradra, mert ellenkező esetben nagyon bonyolulttá válna a könyvelés. Ennek viszont az az ára, hogy évről évre csökken az alaptőkénk, részben a számlánkat kezelő bank díjainak növekedése, részben a magas hirdetési díjak és a jelentősen lecsökkent, bankszámlára történő befizetések miatt. Ezért kérnénk a pártoló tagság részéről kissé nagyobb mértékű támogatást. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Budapest, 2006. március 19

A kuratórium nevében
dr.Fitori Péter elnök


Fotok itt megtekinthetök:

http://web.mac.com/ghranitzky/iWeb/Web-Site/Budapest_2006.html

http://members.chello.hu/z.janto
Copyright 2004 Alma Mater Köln e.V. | Impressum | Design by hranitzky.com